iptvprime logo

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bepalen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van IPTVnext, gevestigd op www.iptvnext.com.

Door deze website te openen, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Ga niet door met het gebruik van IPTVnext als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: “Cliënt”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijzen naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Cliënt als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Cliënt uit te voeren op de meest geschikte manier voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de verklaarde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij/hen wordt beschouwd als inwisselbaar en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

 

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door IPTVnext te openen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van IPTVnext.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om de gegevens van de gebruiker op te halen voor elk bezoek. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

 

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit IPTVnext en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten van alle materialen op IPTVnext. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze materialen van IPTVnext alleen voor persoonlijk gebruik benaderen, onderworpen aan de beperkingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:
 • Materiaal van IPTVnext opnieuw publiceren
 • Materiaal van IPTVnext verkopen, verhuren of sublicentiëren
 • Materiaal van IPTVnext reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van IPTVnext opnieuw distribueren

 

Sommige delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. IPTVnext filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt op geen enkele manier commentaren voordat ze op de website verschijnen. Commentaren weerspiegelen niet de standpunten en meningen van IPTVnext, haar agenten en/of filialen. Commentaren weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn/haar standpunten en meningen post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is IPTVnext niet aansprakelijk voor de commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de commentaren op deze website.

IPTVnext behoudt zich het recht voor om alle commentaren te monitoren en om elk commentaar te verwijderen dat als ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden kan worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de commentaren op onze website te plaatsen en alle benodigde licenties en toestemmingen heeft om dit te doen;
 • De commentaren geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patent of handelsmerk van een derde partij;
 • De commentaren geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy;
 • De commentaren niet zullen worden gebruikt om zakelijke of commerciële activiteiten te promoten of onwettige activiteiten te presenteren.
 • U verleent hierbij IPTVnext een niet-exclusieve licentie om uw commentaren te gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen toestemming te geven om uw commentaren te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten of media.

 

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs mogen op dezelfde manier linken als waarmee ze hyperlinken naar de websites van andere genoemde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties die geld inzamelen, liefdadigheidsinstellingen en liefdadigheidsfondsenwervende groepen, die niet naar onze website mogen linken.

 

Deze organisaties mogen linken naar onze homepagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte de sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken overwegen en goedkeuren van de volgende soorten organisaties:

 • veelgebruikte consumenten- en/of zakelijke informatiekbronnen;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheid vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportals;
 • accounting-, juridische en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

 

We keuren linkverzoeken van deze organisaties goed als we beslissen dat: (a) de link ons niet ongunstig zou doen lijken voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve records bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink het ontbreken van IPTVnext compenseert; en (d) de link in de context staat van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepagina, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte de sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en u wilt naar onze website linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar IPTVnext. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen naar onze website linken op de volgende manieren:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam;
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt;
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website die zinvol is binnen de context en opmaak van de inhoud op de site van de linkende partij.

 

Het gebruik van het logo of ander artwork van IPTVnext is niet toegestaan zonder een handelsovereenkomst voor het gebruik van het handelsmerk.

 

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s die op welke wijze dan ook de visuele presentatie of verschijning van onze website veranderen.

 

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website opkomen. Geen enkele link mag op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, anderszins schendt, of de inbreuk of andere schending van de rechten van derden bevordert.

Uw privacy

Lees alstublieft ons Privacybeleid.

 

Recht van voorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en de koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, stemt u in met deze koppelingsvoorwaarden.

 

Verwijdering van links van onze website

Als u op onze website een link vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen om ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website juist is, we staan niet in voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we te garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

 

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • enige van onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • enige van onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

 

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid zoals beschreven in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande alinea; en (b) regeren alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.